Desert Mystery Truck (side far)
Desert Mystery Truck (side angle)
Desert Mystery Truck (side close)
Desert Mystery Truck (front part)