Royse City, Texas - The Orange Futuro House (stair far)
Royse City, Texas - The Orange Futuro House (stair close)
Royse City, Texas - The Orange Futuro House (stair side)
Royse City, Texas - The Orange Futuro House (side)
Royse City, Texas - The Orange Futuro House (front)